Algemene Afspraken
Algemene afspraken
 • Je draagt sportkledij en sportschoenen tijdens de dansles. 
 • Neem steeds een trui mee want de ramen zullen altijd openstaan. 
 • Neem een eigen drinkbus met water mee (frisdrank is niet aangewezen) en schrijf je naam erop.
 • Kauwgom is verboden tijdens de les.
 • Zorg dat je steeds 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig bent.
 • De kinderen worden op tijd opgehaald aan het einde van de les.
 • Probeer elke les aanwezig te zijn. Wie vaak afwezig is zal het moeilijk hebben om deel te nemen aan de show.  
 • We vragen ouders om niet te blijven kijken naar de lessen.
COVID-19 maatregelen
Aanspreekpunt Covid-19
An Steyaert
Grasmuslaan 8
2660 Hoboken
0478 78 16 04


Omwille van de Covid19-maatregelen zullen de danslessen er anders uitzien dan vorig jaar. Wij zijn als dansschool verplicht voldoende maatregelen te treffen indien wij onze danslessen willen blijven organiseren. Wij vragen u dan ook met aandrang de volgende maatregelen op te volgen.
Zo niet, zijn wij genoodzaakt u toegang tot de dansles te ontzeggen. 

 

Wat verandert er aan het verloop van de dansles?

Mini’s, Teens en Demoteam (Hofke Van Thys)
 • De dansers (en hun ouders) verzamelen 5 minuten voor aanvang van de les onder het afdak van de speelplaats. Niemand betreedt het gebouw zonder begeleiding. De ouders dragen een mondmasker en iedereen houdt voldoende afstand.
 • De lesgever verzamelt de dansers op de speelplaats en begeleidt hen naar de danszaal
 • De ouders krijgen geen toegang tot het gebouw
 • De kleedkamers zijn afgesloten. De dansers kleden zich thuis om. 
 • Bij het betreden van de danszaal, geeft de lesgever elke danser handgel om de handen te ontsmetten. 
 • De dansers krijgen meteen vaste plaatsen toegewezen in de zaal. 
 • De lesgever stopt 5 minuten vroeger (een les duurt vanaf nu dus 55 minuten i.p.v. 60 minuten) en geeft alle dansers bij het verlaten van de zaal opnieuw handgel. 
 • De lesgever begeleidt de dansers terug naar de speelplaats
 • De lesgever wacht tot de dansers van de volgende groep allemaal aanwezig zijn en herhaalt bovenstaand stappenplan. 
 • Onze Teens 2 moeten 1,5 meter afstand houden. Enkel occasioneel contact is toegestaan. 
 • Indien de juf de afstand tot de dansers niet kan garanderen, draagt zij een mondmasker. 

De ramen zullen altijd openstaan om voldoende luchtcirculatie te garanderen. Neem dus steeds een warme trui mee.

Kleuters (Freinetschool De Pluim):

 • We passen het lesrooster van de kleuters aan om contact tussen de twee dansbubbels te vermijden. 

 

9:45 – 10:00 Verzamelen Kleuters 1
10:00 – 10:45 Start dansles Kleuters 1
10:45 – 11:00 Ophalen Kleuters 1 
11:00 – 11:15 Verzamelen Kleuters 2
11:15 – 12:00 Start dansles Kleuters 2
12:00 – 12:15 Ophalen Kleuters 2

 

 • Er wordt dus steeds een kwartier voorzien om de ouders toegang te bieden tot de zaal en hun kind af te zetten of op te halen. De ouders verlaten echter zo snel mogelijk de zaal en blijven onder geen beding een kwartier rondhangen en wachten tot de start van de les.
 • Alle ouders worden verzocht een mondmasker te dragen en de handen te ontsmetten bij het betreden van de zaal. De lesgever staat aan de deur en biedt handgel aan. 
 • Bij de kleuters is onderling contact toegestaan, alsook contact met de lesgevers. 

Wanneer kan je niet deelnemen aan de les?

De volgende kinderen mogen tijdelijk niet deelnemen aan de dansles:

 • kinderen die ziek zijn
 • kinderen waarvan een gezinslid ziek is
 • kinderen die de afgelopen7 dagen klachten hebben gehad die aan Covid19 symptomen doen denken
 • kinderen die tot een risicogroep behoren (kinderen met een ernstige, onderliggende aandoening)

Opgelet! Wie tot een risicogroep behoort en toch wil deelnemen aan de lessen, vragen we om ons een attest van de dokter te bezorgen.


Wat moet je doen als je ziek wordt?

 • Indien een lid ziek wordt tijdens de les, wordt het lid afgezonderd van de rest van de groep. De ouders worden gecontacteerd door de lesgever en het lid gaat zo snel mogelijk naar huis. 
 • Wie ziek wordt binnen de week na de activiteit wordt met aandrang gevraagd dit te melden aan de vereniging. 
 • In geval van een bevestigde Coronabesmetting worden de lessen voor die specifieke groep minstens twee weken opgeschort en worden de directies van de betreffende locatie meteen ingelicht. 


Wat zijn de hygiënevoorschriften ook al weer?