Algemene Afspraken

afspraken tijdens de dansles

Je draagt sportkledij en sportschoenen tijdens de dansles.
Neem steeds een trui mee want de ramen staan open.

Neem een eigen drinkbus met water mee en schrijf je naam erop. Frisdrank is niet aangewezen tijdens een sportactiviteit.

Kauwgom is verboden tijdens de les.

Zorg dat je steeds 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig bent. De kinderen worden ook op tijd opgehaald aan het einde van de les.

We vragen ouders om niet te blijven kijken naar de lessen. Zo zijn de kinderen niet afgeleid.

Probeer elke les aanwezig te zijn. Wie vaak afwezig is zal het moeilijk hebben om deel te nemen aan de show.

Covid-19 maatregelen

We volgen steeds de meest recente maatregelen zoals opgesteld door de overheid. We baseren ons hiervoor op Sport Vlaanderen en Danspunt, twee overkoepelende organisaties voor sport- en dansactiviteiten. Zodra er veranderingen worden doorgevoerd, brengen we onze leden via mail op de hoogte.

Uiteraard hanteren wij tijdens onze lessen de basismaatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. We sommen ze hieronder nog eens op. 

Kom indien mogelijk reeds in sportkledij naar de les. Zo kunnen we het gebruik van de kleedkamers zo veel mogelijk vermijden.

Ouders zetten de kinderen af op de speelplaats en halen hen daar ook weer op. De juffen begeleiden de kinderen naar de zaal. Indien het onmogelijk is de nodige afstand te bewaren, dragen de ouders een mondmasker.

Zowel de juffen als de leden ontsmetten hun handen bij het betreden en het verlaten van de zaal. Enkel bij de kleuters maken we hier een uitzondering.

We verluchten de danszalen zo goed mogelijk en zetten alle ramen open. Neem dus zeker een warme trui mee.

Wanneer afstand houden verplicht is onder de geldende maatregelen, waken we erop dat de nodige afstand tijdens de lessen bewaard kan worden.

Wat als iemand positief test?

Indien iemand positief test na een dansles, vertrouwen we op het systeem van contact tracing. Indien we gecontacteerd worden, zullen we de nodige maatregelen nemen.

Aangezien het voor iedereen veilig moet blijven – zowel voor de kinderen als voor onze juffen –  nemen we liever het zekere voor het onzekere en staat het ons vrij een les tijdelijk op te schorten tot het besmettingsgevaar geweken is. Dit doen we uiteraard enkel in uitzonderlijke gevallen. 

covid-19 contactpersoNen