Groepen
Kleuters 1 : vanaf 4 jaar 

Deze lessen zijn voor kinderen vanaf 4 jaar (tweede kleuterklas). De lessen hebben voornamelijk een speels karakter. De kinderen leren hun eigen lichaam en bewegingsmogelijkheden kennen tijdens verschillende bewegingsspelletjes en dansoefeningen op kindermuziek. De juffen werken steeds rond een thema en voorzien decoratie en materiaal om het thema in te kleden. De kinderen gebruiken dus vaak attributen om hun bewegingen vorm te geven.  Tijdens deze lessen wordt er vrijwel niet aan echte dansjes of choreografieën gewerkt, het hoofddoel is spelenderwijs de mogelijkheden van het lichaam leren kennen. 

Kleuters 2: vanaf 5 jaar

Deze lessen zijn voor kinderen vanaf 5 jaar (derde kleuterklas) en zijn reeds meer gericht op het aanleren van arm-beencoördinatie, gestructureerde danspasjes en het samen dansen. Stap voor stap wordt het juiste ritme aangeleerd. De juffen bewaken  het speelse karakter van een echte kleuterles, maar zetten in de loop van het jaar ook steeds meer in op danstechnische oefeningen. Vanaf het tweede semester beginnen de kinderen zelfs aan echte choreo die ze moeten proberen onthouden! 

Mini’s 1: 6-7 jaar

Deze lessen zijn voor kinderen van 6-7 jaar oud (eerste en tweede leerjaar). Vanaf de Mini’s organiseren we echte danslessen met een opwarming, isolaties, verplaatsingen en choreografieën. Uiteraard wordt deze lesstructuur stelselmatig aangeleerd en blijft de juf ook voldoende dansspelletjes voorzien om de les afwisselend genoeg te houden. De basispasjes die tijdens de lessen van de Mini’s worden gebruikt, zijn gebaseerd op jazzdans. Toch proberen we de kinderen zowel qua muziekkeuze als qua danspasjes reeds vanaf de Mini’s te laten kennismaken met zowel jazzdance als streetdance. 

Mini’s 2: 8-9 jaar
Juf: Manoe

Deze lessen zijn voor kinderen van 8-9 jaar (derde en vierde leerjaar). Vanaf nu beheersen de kinderen de basisvaardigheden om een dansles te volgen. De juf organiseert een les met een opwarming, scholing, verplaatsingen en choreografieën. De basispasjes van jazzdans worden uitgebreid met meer ingewikkelde bewegingscombinaties en pasjes uit andere dansstijlen. De kinderen leren niet alleen in groep dansen, maar ook rekening houden met muzikale details en de opstellingen tijdens een dansje.

Teens 1: 10-12 jaar
Juf: Manoe
Deze lessen zijn voor kinderen van 10-12 jaar. Bij de Teens wordt er soepel ingespeeld op de trends van de hedendaagse popcultuur. Streetdance en jazz wisselen elkaar af in een gevarieerd lesgeheel. De dansers leren steeds meer stilstaan bij de afwerking van hun bewegingen en leren ook bewegen op de muzikale details. Elke les kent dezelfde opbouw: opwarming, scholing, verplaatsingen en choreografieën. Vanaf nu wordt de scholing uitgebreid met basis tendu-oefeningen en draaien. 
Teens 2: 12-14 jaar

Deze lessen zijn voor kinderen van 12-14 jaar. Bij de Teens 2 gaan lichaamscontrole en expressiviteit hand in hand. De dansers hun repertoire wordt nog wat meer uitgebreid, want naast street en jazz laten we hen vanaf nu ook kennismaken met enkele basispasjes van moderne dans. Naast de algemene opbouw van de dansles (opwarming, isolaties, tendus, draaien, verplaatsingen en choreografieën), wordt er ook voldoende ingezet op de dansers hun eigen creativiteit. Zo maken ze al eens een eigen dansje of doen we improvisatieoefeningen. De dansers worden bewust gemaakt van het gezegde “oefening baart kunst” en worden aangespoord ook thuis te oefenen. 

YOUNG ADULTS: vanaf 15 jaar
Juf: Nina

Deze lessen zijn voor dansers vanaf 15 jaar. Er staat geen maximumleeftijd op de deelnemers. Bij de Young Adults wordt het dansrepertoire van de leden nog meer aangevuld. De focus ligt op hedendaags en modern en de dansers leren hun gevoel voor muzikaal detail verder ontwikkelen. De lessen bevatten scholing, grondwerk en choreografieën, maar ook de eigen creativiteit en durf worden tijdens de lessen aangesproken.  ‘Jezelf zijn’ staat centraal: dansen is meer dan enkel passen zetten en daarom krijgt iedereen de kans om een eigen manier van bewegen te ontdekken.

strength & stretch: vanaf 10 jaar

Deze lessen zijn voor dansers vanaf 10 jaar.  Er staat geen maximumleeftijd op de deelnemers. Deze les is een combinatie van inspanning en ontspanning, waarbij wordt gewerkt op kracht en lenigheid – twee dingen die erg belangrijk zijn om mooi te kunnen dansen.  Eerst worden de spieren opgewarmd, daarna volgt een stretching. Er is aandacht voor het correct en veilig uitvoeren van de verschillende oefeningen.